The anatomy of a young teacher who embraces life and does all things with great love.

 

Isa Akong Babae

Ako raw ay hinugot sa iyong tadyang..

kung hindi ka huminga, walang ako ang mahuhulma.

Sabi rin ng isa pang kuwento, ikaw pa rin ang naunang lumabas sa kawayan.

At ako’y magandang wala namang lakas.

Kung kaya ba, kung ilakad-kaladkarin-ibalibag ay sige na lang?

Padapain

ibuyangyang

ihantad

iliyad

kahit labag sa dibdib

hindi ako pwedeng umangal?

Busalan ang bibig kung gustong pumalahaw.

Piringan dahil marami na kong gustong makita

igapos dahil nakatagpo na ng bakal ang bisig ko.

Ganito pala ang hugutin sa tadyang ng iba.

isdang ikinulong sa garapon dahil sa aking kulay.

Ligaw na damong tinagpas at pinangsiga.

O kaya’y rosas na nakikipagsayaw sa hangin, pinigtas at inipit sa nag-aamag nang aklat.

Aninong de-lubid, hinihila ang bawat galw, padyak.

Ibalik na lang kaya ako sa kawayan?

At wala na sanang malaking ibon pa ang makialam.

  1. storiesofayoungteacher posted this